Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Rímsko katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Detail knižnice:
Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

02/ 32777 119

kniznica@frcth.uniba.sk
www.frcth.uniba.sk/kniznica/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ