Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK

Detail knižnice:
Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK
Ilkovičová 6
842 15 Bratislava 4

02/90149510

uk@fns.uniba.sk
www.fns.uniba.sk/kniznica
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ