Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Fakultná knižnica Matematicko fyzikálnej fakulty UK

Detail knižnice:
Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
Mlynská dolina, pavilón I
842 48 Bratislava

02/60295195

kniznica@fmph.uniba.sk
https://fmph.uniba.sk/sluzby-pre-verejnost/kniznicne-sluzby/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ