Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica

Detail knižnice:
UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica
Odborárske nám. 14
813 72 Bratislava

02/90119433

kniznica@fmed.uniba.sk
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ