Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Detail knižnice:
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

02/60291301

handzova@elf.stuba.sk
www.elf.stuba.sk/departments/kniznica/
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ