Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 24
011 84 Žilina

041/5652563
041/5650190
admin@uknovell.utc.sk sak@uknovell.utc.sk
www.uknovell.utc.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ