Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra

037/6408096

lib@ukf.sk
www.lib.ukf.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ