Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

033/5565103

riaditel.uk@ucm.sk
www.ucm.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ