Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Detail knižnice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 11 Košice

055/6426616

garlib@kosice.upjs.sk
www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ