Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Detail knižnice:
Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

O960423777

akaos@aos.sk
www.ak.aos.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ