Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika

Detail knižnice:
Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika
Rampová 7
041 21 Košice

055/6512322akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ