Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Slovenská chemická knižnica

Detail knižnice:
Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
812 37 Bratislava

02/52495265
02/52495265
jozef.dzivak@stuba.sk

akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ