Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Ústav vedeckých informácií a knižnica

Detail knižnice:
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
041 81 Košice

055/6339689
055/6339689
prosbova@uvm.sk
www.uvm.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ