Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Detail knižnice:
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava

02/90109937

kniznica@vili.uniba.sk
vili.uniba.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ