Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení

Detail knižnice:
Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

02/59428560

kniznica@afad.sk
www.afad.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ