Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Akademická knižnica VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy

Detail knižnice:
Akademická knižnica VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy
Železničná 14 - rektorát
821 07 Bratislava

0905/864459
02/45524089
info@vsemvs.sk
www.vsemvs.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ