Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici

Detail knižnice:
Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská Bystrica

048/4728534-6
048/4145110
kniznica@aku.sk, i.badinska@aku.sk
www.aku.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ