Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica, s. r. o. odborná vysoká škola

Detail knižnice:
Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o. - odborná vysoká škola
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

045/6720754

info@huaja.org
www.huaja.org
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ