Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Detail knižnice:
Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov

051/7581798
051/7581798
sekretariatrektora@ismpo.sk
www.ismpo.sk
akademická knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ