Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Príručná knižnica Múzea zahraničných Slovákov

Detail knižnice:
Príručná knižnica Múzea zahraničných Slovákov
Štefánikova 25,P.O.Box 119
810 00 Bratislava

02/52442778
02/52495088
dzs@dzs.sk
www.dzs.sk
iná knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ