Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Univerzitná knižnica v Bratislave

Detail knižnice:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
841 17 Bratislava
164631
02/59804100
02/54434246
ukb@ulib.sk
www.ulib.sk
univerzálna vedecká knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ