Navigácia: KNIHKUPECTVO-ARTFORUM >

Metamorfózy moderných dejín do 2. svetovej vojny 1.

Značka: Enigma

Kategória: Knihy | Jazyková literatúra

Popis:

Túto knihu dopĺňajú Metamorfózy moderných dejín (2. diel)po 2. svetovej vojne. Knižka Metamorfózy moderných dejín do druhej svetovej vojny zobrazuje historicko-politické obdobie prechodu od poľnohospodárskej revolúcie k priemyslovej revolúcii, cez systém medzinárodných vzťahov na základe Viedenského kongresu a revolučnej krízy 30. rokov 19. storočia, udalostí prvej svetovej vojny i obdobia medzi svetovými vojnami, až po druhú svetovú vojnu. Metamorfózy moderných dejín predstavujú vybrané časové úseky politických dejín sveta, ktoré čitateľovi umožňujú pochopiť význam jednotlivých udalostí v celkovom dejinnom kontexte. Metamorfózy moderných dejín sú určené nielen študentom filozofických fakúlt vysokých škôl, odborov politológia, európske štúdiá, história, občianska náuka, ale aj študentom stredných škôl, chystajúcich sa na prijímacie pohovory, kde sa vyžaduje všeobecný politický a historický prehľad.
Parametre:

Autor:Bujnová Helena
Autor:Gabaľ Andrej
Rok vydania:2012
Vydavateľ:Enigma
Počet strán:188
Väzba:Mäkká väzba / Paperback
Jazyk:slovenčina

Cena:
0.95 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ