Navigácia: KNIHKUPECTVO-ARTFORUM >

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Značka: Slavistický ústav Jána Slanisl

Kategória: Knihy | Umenie | Literatúra

Popis:

Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte. V rámci riešenia spomínaného výskumného projektu sa 8.-9. októbra 2014 uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia Ľudová próza v kontexte dejín slavistiky, na ktorej výsledky svojich výskumov predstavili popri členoch riešiteľského kolektívu aj ďalší domáci i zahraniční bádatelia z Ruska, Ukrajiny, Poľska a Českej republiky. Autori súboru sa vo svojich prácach venujú vybraným osobnostiam 19. storočia, ktorí sa významne podieľali na zbieraní, vydávaní a šírení folklórnej prózy a zároveň majú významný podiel aj na kreovaní prvých teoretických náhľadov na problematiku ľudovej rozprávky. Patrí k nim P.
Parametre:

Autor:Žeňuchová Katarína (ed.)
Rok vydania:2015
Vydavateľ:Slavistický ústav Jána Slanisl
Počet strán:344
Väzba:Tvrdá väzba / Hardback
Jazyk:slovenčina

Cena:
12.61 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ