Navigácia: KNIZNY-WEB >

Idioti v politike, 2. vydanie

Značka: Ikar

Kategória: Knihy | Beletria | Slovenská beletria

Popis:

Idiot je podľa predstáv väčšiny ľudí človek s mentálnou retardáciou najvyššieho stupňa, hraničiacou s imbecilitou. Idio však v starej gréčtine značí prvú časť zložených slov s významom odlišný, zvláštny. Idióm je zvláštny, svojrázny gramatický zvrat a pojmom idiot sa označuje zvláštna, odlišná osoba. Idiot bol v starom Grécku zvláštny človek, ktorý sa odlišoval od väčšiny svojou oddanosťou cnostiam a morálke. Preto šiel do politiky. V časoch Perikla človek bez morálky politikom byť nemohol. A ak sa ukázalo, že predsa len bol nemorálny, stihol ho trest vyhnanstva, neraz aj smrti.
Parametre:

Autor:Jozef Banáš

Cena:
13.21 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ