Navigácia: KNIZNY-WEB >

Lásky nebeské

Značka: Aspekt

Kategória: Knihy | Beletria | Slovenská beletria

Popis:

Smutmosmiešne poviedky známej slovenskej prozaičky o nebeských aj pozemských láskach. Ilustrácie pre túto knižku poskytla zo svojho diela Bird´s-eye view (2006) Pavlína Fichta Čierna, ktorá v mnohých dielach prekračuje sféru výtvarného umenia a zasahuje do oblasti sociológie, psycholó- gie a medicíny.
Parametre:

Autor:Jana Juráňová

Cena:
6.60 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ