Navigácia: KNIZNY-WEB >

Ukrajinská dráma

Značka: Divadelný ústav

Kategória: Knihy | Beletria | Dráma

Popis:

Pavlo Arie DENNÍK PREŽITIA CIVILNÉHO OBYVATEĽA MESTA VO VOJNOVÝCH PODMIENKACH Natalia Vorožbyt ZLÉ CESTY Maksym Kuročkin RUSOFÓBIA Antológia súčasnej ukrajinskej drámy prináša hry svetovo známych dramatikov Natalie Vorožbyt, Maksyma Kuročkina a pre slovenské prostredie objavuje tvorbu dramatika, režiséra a konceptuálneho umelca Pavla Arieho. Tri hry, ktoré boli napísané v rozmedzí rokov 2013 – 2022, rozprávajú o vojne a o tom, čo jej predchádzalo. Autormi prekladov z ruského a ukrajinského jazyka sú Ján Štrasser a Valéria Juríčková. Do širšieho kultúrneho a literárneho kontextu Ukrajiny uvádza slovenských čitateľov v úvodnej štúdii divadelný kritik, spisovateľ a prekladateľ z ruštiny a ukrajinčiny John Freedman. Štúdiu z anglického jazyka preložila Jana Juráňová.
Parametre:

Autor:Pavlo Arie
Autor:Natalia Vorožbyt
Autor:Maksym Kuročkin

Cena:
14.25 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ