Navigácia: KNIZNY-WEB >

Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960, 2. rozšírené vydanie

Značka: Literárne informačné centrum

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Literárna veda

Popis:

Prvé literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. Druhé vydanie autor rozšíril o nové pramenné literárnovedné výskumy v najstaršom období, keď vznikali prvé "knižečky" pre deti. V publikácii nejde len o chronologické zoraďovanie faktov, ale aj o výklad jednotlivých literárnych javov.
Parametre:

Autor:Ondrej Sliacky

Cena:
14.50 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ