Navigácia: KNIZNY-WEB >

Turecká studnička

Značka: Vydavateľstvo Matice slovenskej

Kategória: Knihy | Beletria | Slovenská beletria

Popis:

Viac ako jeden a pol storočia ohrozoval územia dnešného Slovenska krvavý tieň osmanského polmesiaca. Od pamätnej bitky pri Moháči v roku 1526, keď vojská sultána Sulejmana I. rozdrvili uhorskú armádu, až do oslobodenia Nových Zámkov v roku 1685 podnikali turecké hordy hrôzostrašný seriál nájazdov a lúpežných výprav na domovinu našich predkov. Ich útoky a rabovačky sa hlboko zapísali nielen do našej histórie, ale aj do nášho duchovného dedičstva.
Parametre:

Autor:Ondrej Sliacky

Cena:
5.00 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ