Navigácia: KNIZNY-WEB >

Úvahy o žalmoch

Značka: Porta Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Náboženstvo | Kresťanstvo

Popis:

"Toto nie je vedecká štúdia. Nie som hebraista ani biblický kritik, ani odborník na starovek či archeológ. Píšem pre nevzdelaných o veciach, v ktorých sám nemám vzdelanie. Ak sa treba nejako ospravedlniť (a asi áno) za to, že som sa pustil do písania takejto knihy, moje ospravedlnenie bude znieť približne takto: Často sa stáva, že dvaja školáci si dokážu nezrozumiteľné učivo navzájom vysvetliť lepšie, než by to dokázal učiteľ." Kniha Lewisových úvah nad vybranými žalmami prináša inšpirujúci pohľad na túto zbierku hebrejskej poézie a otvára pred čitateľom nové možnosti pohľadu na celú Knihu žalmov. Vracia jej to, na čo mnohí pozabudli, totiž že ide predovšetkým o poetické vyjadrenie vzťahu medzi človekom a Bohom. Táto práca je mnohými odborníkmi na texty Starého zákona odporúčaná ako jeden z najlepších komentárov ku Knihe žalmov.
Parametre:

Autor:C.S. Lewis

Cena:
10.93 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ